تاریخچه گیت کنترل تردد

در یک سازمان ، مجموعه ورزشی و یا یک برج اداری مسکونی مهمترین دغدغه مدیریت آن حراست و امنیت از آن است ، یکی از عواملی که باعث کاهش سطح امنیت آن میشود ورود افراد غیرمجاز ، خرابکار و یا افراد بدون عضویت است ، از گذشته تا به امروز راه های مختلفی جهت رفع این مشکل ارائه شده که همگی آنها به دلیل وجود خطای انسانی امنیت کامل را نداشته اند ، با توجه به اهمیت این موضوع مهندسان حوزه امنیت در روسیه یک راه حل جهت کنترل افراد و جلوگیری از تردد افراد غیرمجاز ارائه دادند .

تاریخچه

اولین استفاده از گیت کنترل تردد در 7 نوامبر 1958 در ایستگاه های اتوبوس و تراموا ی مسکو بود که در آن زمان توسط سکه کار میکرد ، به نحوی که هر فرد با انداختن سکه به قسمت مخصوص اجازه ورود به ایستگاه را داشت .

بعد از چند وقت و با افزایش تعداد ایستگاه ها در مسکو مقامات مسکو تصمیم گرفتند به جای نصب تعداد زیادی گیت کنترل تردد در سطح شهر و در ایستگاه های متعدد ، کنترل افراد در داخل اتوبوس و تراموا انجام گردد به نحوی که گیت ورود و خروج را ابتدای درب ورودی اتوبوس نصب کردند و ورود افراد از آنجا کنترل می شد .

تا سال 2000 به همین شیوه پیش میرفتند که با افزایش جمعیت گیت های ورود و خروج جمع آوری شد وسیستم های جامع کنترل دسترسی در تمام ایستگاه ها به صورت یکپارچه نصب گردید .

در این سیستم فرد با قرار دادن کارت مغناطیسی که از قبل به میزان مورد نیاز شارژ شده بود اجازه ورود به ایستگاه را داشت .

از همان سال 2000 به مراتب این سیستم یکپارچه کنترل دسترسی در همه جای دنیا گسترش پیدا کرد .

البته قبل از این هم در سال 1917 در شعبه مرکزی فروشگاه زنجیره ای Piggly Wiggly در ایالت تنسی آمریکا از گیت کنترل تردد جهت جلوگیری از ازدحام به نحو سنتی و دستی استفاده می شد . به نحوی که یک گیت صرفا جهت ورود به فروشگاه و گیت دیگری صرفا جهت خروج از فروشگاه بود . البته این شعبه از فروشگاه Piggly Wiggly هنوز آن گیت های قدیمی خود را دست نخورده گذاشته و هنوز مشتریان از این گیت های دستی و قدیمی عبور و مرور می کنند .

 

همچنین می توانید ” گیت کنترل تردد چیست ” را مطالعه بفرمایید .