سیستم گشت و نگهبانی

در شرکت ها و یا سازمان های مهم امنیت فیزیکی هم جز امورات مهم محسوب میشود تا حدی که در شب هم باید پرسنلی در آنجا وجود داشته باشند تا بتوانند امنیت آنجا را حفظ کنند و با گشت زنی و سرکشی به صورت مدام در محیط های اطراف سازمان و یا داخل سازمان از امن بودن محیط اطمینان حاصل کنند پس با این وجود صحت کارکرد پرسنل جزء نکات مهم هست که مدیر بخش امنیت بداند که آیا پرسنل گشت و نگهبانی به صورت دقیق کار خود را انجام میدهند و یا خیر .

در گذشته برای صحت کارکرد پرسنل برای افزایش امنیت سازمان و یا شرکت  از نیروهایی برای سرکشی به پرسنل استفاده می شد که نیرو باید به صورت نامنظم به محلی که پرسنل نگهبانی باید در آنجا میبودن  میرفت و حضور و یا  غیاب افراد را بررسی میکردن اما با پیشرفت تکنولوژی شرکت دانش بنیان ماداکتو دست به تولید سیستم های گشت و نگهبانی زده که هم صحت کارکرد پرسنل به صورت مدام بررسی میشد و هم نقاط مهم تر از دیگر نقاط  مشخص می شد که بیشتر مورد بازرسی و گشت زنی قرار بگیرند.و با استفاده از این دستگاه میتوان نحوه گشت زنی و یا نگهبانی افراد را به صورت کامل کنترل کرد که نیروهای گشت زنی در حال حاضر در کدام نقطه و یا کجا قرار دارند.