در هنگامی که مشتریان گرامی با مسئله یا سوالی در سخت افزار و نرم افزار مواجه شدند برای حل آن چند راه حل وجود دارد:

۱ –  تماس تلفنی با شرکت ماداکتو و ارتباط با کارشناسان پشتیبانی

۲ – ورود به پورتال مشتریان ماداکتو Madaktopardazesh.com و ارسال مسائل به صورت کتبی و مشاهده چرخه و روند پیگیری امور به صورت سیستمی