شرکت دانش بنیان سامانه هوشمند ماداکتو با نام اختصاری ماداکتو از سال ۱۳۸۲ با تکیه بر دانش مجرب ترین مدیران فناوری اطلاعات و الکترونیک پرژوه های کشور فعالیت خود را در زمینه های تولید تجهیزات سیستم های کنترل تردد و اجرای پروژه های کنترل دسترسی آغاز نموده است. در حال حاضر این شرکت با در اختیار داشتن نیروی انسانی متخصص و کارآمد و دو کارخانه ی مجزا در مجموع به مساحت ۷۰۰۰ متر مربع و توان مالی تجهیزاتی و اجرایی خود به عنوان یکی از شرکت های مطرح در صنایع حفاظتی ، کنترل تردد، سیستم های جامع کنترل دسترسی جهت تردد ورزشگاهی ، سازمانی، دانش آموزی و ارباب رجوع و دیگر اتوماسیون های تردد کشور شناخته میشود.