همچون سالهای گذشته، امسال نیز شرکت سامانه هوشمند ماداکتو در نمایشگاه ایپاس حضوری قدرتمند خواهد داشت. مهدی جبلی مدیر روابط عمومی شرکت سامانه هوشمند ماداکتو با ذکر این موضوع ، رویکرد حضور در نمایشگاه امسال را رونمایی از محصولات جدید دانش بنیان و توانمندی شرکت در انجام پروژه های امنیتی ملی و فرا ملی اعلام نمود. همچنین عنوان نمود رویکرد اصلی شرکت ماداکتو برای حضور در نمایشگاه ها حمایت از کار و کالای ایرانی می باشد. هفدهمین دوره نمایشگاه بین اللملی لوازم و تجهیزات پلیسی ، امنیتی و ایمنی IPAS 2018 ن۹ الی ۱۲ مهر ماه در مصلی امام خمینی با حضور برترین شرکت های داخلی و خارجی برگزار خواهد شد.