آغاز پخش تبلیغات تلویزیونی شرکت دانش بنیان سامانه هوشمند ماداکتو
به گفته مهدی جبلی مدیر روابط عمومی از ابتدای ماه مبارک رمضان در راستایی آشنایی مردم و مسئولین فهیم ایران از تولیدات داخلی شرکت همچنین حمایت از کار و کالای ایرانی تبلیغات تلوزیونی شرکت ادامه دارد و تا انتهای تابستان در کلیه شبکه های صدا و سیما پخش خواهد شد